Cykelsti

 
10-10-2010
Cykelleksikon

En cykelsti er en anlagt sti eller en særlig del af vejbanen, som er forbeholdt cykler. Cykelstier findes både som enkelt- og dobbelt-rettede.
Cykelstier langs veje er som regel anlagt mellem fortovet og kørebanen. Visse steder er der ydermere parkeringspladser mellem cykelstien og vejbanen. Cykelstier anlægges ofte på de mest trafikerede veje i byområder for at øge trafiksikkerheden og trygheden. Cykelstier anlægges også langs landeveje, nogle gange adskilt fra vejbanen af et græsareal. Endeligt findes cykelstier i eget tracé, fx på nedlagte jernbaner.
Cykelstier skiltes enten med et blåt skilt med cykelpiktogram eller med en opmalet cykel på cykelstien. Cykelstier kan være adskilt fra den øvrige trafik af kantsten, brede hvide streger eller ændret belægning.

Ifølge færdselsloven skal en cyklist benytte cykelstien, hvor en sådan forefindes, og i den retning den er beregnet til. Undtagelsen er dog, hvis cyklens eller bagagens bredde gør det uhensigtsmæssig.
"Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art."... " "Cykel eller ikke registreringspligtig knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien."

 
 
Find information om: cykel guide cykler guiden
(Hovedkategori: Cykelleksikon)