Lovgivning

 
11-10-2010
Cykellovgivning

I Danmark findes forskellige love og bekendtgørelser, som regulerer forhold for trafikanter generelt. Udstyrsbekendtgørelsen regulerer udelukkende forhold for cykler.

Udstyrsbekendtgørelsens vigtigste regler er:

Antal personer
En cykle må maksimalt benyttes af tre personer, samt to børn under otte år.
Der må være op til to børn i en anhænger.

Medbringer man passagerer (f.eks. børn) på cyklen, skal føreren være fyldt 15 år.

Antal hjul og dimensioner
En cykel må maksimalt have fire hjul. Anhængere må maksimalt have to hjul.

Cykler må ikke være bredere end 1,0 meter. Styret dog højest 70 cm. Cykler med mere end to hjul, må dog være 1,25 m.

Cykler må - inkl. anhænger - ikke være længere end 3,5 meter.

Cykler må være forsynet med anhænger eller sidevogn.

Sikkerhedsudstyr
En cykel skal have to uafhængige bremser, der virker på hhv. for- og baghjul.

Ladcykler skal derudover have en parkeringsbremse.

En cykel skal i lygtetændingstiden være forsynet med for- og baglygter, der kan ses på mindst 300 meters afstand. Lygterne skal være synlige fra siden.

Blinkende lygter er tilladt.

En cykel skal være forsynet med en klokke. Horn m.m. må ikke benyttes.

En cykel skal være forsynet med en hvid refleks fortil, en rød refleks bagtil, to gule, bevægelige reflekser, der er synlige bagfra, og mindst en refleks, der er synlig fra siden, eller med hvidt reflekterende dæk. Det er tilladt at montere flere reflekser.

Der er yderligere sikkerhedskrav til lygter og reflekser på brede cykler, ladcykler og anhængere.

Børn, der medbringes på en cykel eller i en anhænger skal være fastspændt, og der skal være afskærmet mod hjulegerne.

 
 
Find information om: cykel cykler guiden guide
(Hovedkategori: Gode råd)